Land/lokation Beskrivelse Kvalitet Min. Kat. Pris.
1 Danmark 2 øre 1920-21 1+   90  0
2 Danmark 2 øre 1941al-1945 01-1(+)   110 10 
3 Danmark 2 øre 1945-49 1   90
4 Danmark 2 øre 1949-68 1/01   70
5 Danmark 1 øre 1875-89 1/1+ 30 150 30 
----------          
6 Danmark 1 øre 1891-94-99 1-1+   100 10 
7 Danmark 1 øre 1891-94-99 1-1+   100 10 
8 Danmark 200 kr. 1995 jub. Jorchims bryllup 0 225 350 225 
9 Danmark 200 kr. 1997 jub. 0 225 375
10 Danmark 200 kr. 2004 jub. 0 225 350
---------          
11 Danmark 20 kr. 2007-08  4 stk. skibsmønter 0 100 160
12 Danmark 20 kr. 2008-09-11  4 stk. skibsmønter 0 100 160
13 Danmark 1 øre 1874 1(+) 20 125 20 
14 Danmark 20 kr. 2008-10-11  4 stk. skibsmønter 0 100 160
15 Danmark 10 kr. 1986 jub 0 20 60
----------          
16 Tyskland Svømmemedalje 1932 1+     10 
17 Sverige Industriudstilling Malmø 1881 sølv 1+ 50 210 150 
18 USA Medalje Chicago 1893 1+     50 
19 Frankrig Expomedalje verdensudstill. 1867 Paris 1+     70 
20 Danmark  Nordisk Fauna 1976 2 stk  vk     30 
----------          
21 Danmark Sportsmedaljer 5 stk vk     10 
22 Island 12 mønter 1993 - 2007 vk     40 
23 Danmark 5 øre 1921 1+ 40 225 120 
24 Danmark 5 øre 1919 br 1   35 10 
25 Danmark 2 kr. 1876 1 50 200
----------          
26 Danmark 2 kr. 1875 1-   100 30 
27 Danmark 2 kr. 1916 1+ 50 200
28 Danmark 2 kr. 1916 1+ 50 200
29 Danmark 1 kr. 1915 1+   80 10 
30 Danmark 2 kr. 1959 1+ 30 235 30 
----------          
31 Verden World Coins 2005 01 100 800
32 Verden World Coins 2012 01 150 900
33 USA ½ dime 1861 1+ 20 150 30 
34 USA 1 cent 1848 1-1+ 20 200 20 
35 Danmark spillemærker 43 stk vk 20  
----------          
36 Sverige 25 øre, 50 øre og ½ øre 1720 vk     10 
37 Danmark 1 skilling rigsmønt 1856-60, 1 skilling 1813 vk   75 20 
38 USA ½ dollar 1974 1+     10 
39 Thailand 4 sedler vk     10 
40 Danmark 1 øre 1887 1(+) 30 175 90 
----------          
41 Danmark 1 kr. 1929, 2 kr. 1925-26 1 15 130
42 Danmark 2 kr. 1924 1(-) 20 195 35 
43 Danmark 10 kr. 1970-71-76-77-77 1 50 75 60 
44 Slesvig/Hol. 1/3 speciedaler 1808 H 41A 1(-) 275 650 275 
45 Norge 1/3 speciedaler 1796  H 6A 1/1+ 800 2000 900 
----------          
46 Danmark 1 kr. 1959 01 60 275 60 
47 Danmark 2 kr. 1955-56, 1 kr. 1958 1+ 20 120
48 Danmark 2 kr. 1958 jub., 25 øre 1940 vk 30 80 35 
49 Div. Lande lykkepose vk   100 20 
50 Div. Lande lykkepose vk   100 30 
----------          
             
             
51 Danmark Shellmønter 20 stk. vk     10 
52 Danmark ½ skilling 1838 1-1-   60
53 Danmark 16 skilling 1856, 1 skilling 1771 1-   60 10 
54 Danmark 7 stk 1 øre, 2 øre 1971, 10 øre 1897 vk   60 10 
55 Danmark 2 øre 1886-1920 vk   75 25 
---------          
56 Danmark ½ skilling 1857 1+   75 10 
57 Danmark 2 skilling 1677 1 40 175 140 
58 Danmark 2 kr. 1930 jub 1(+) 25 65 40 
59 Danmark 5 kr. 1960 jub 1+ 25 60 40 
60 Danmark 10 kr. 1972 jub. 01 40 150 45 
---------          
61 Norge 5 øre 1943 j-57 1+/1++   60 20 
62 Norge 1 øre 1922-35-40-41-43 1/1+   40 35 
63 Norge 2 øre 1937-38-49, 10 øre 1943 1+   75 10 
64 Norge 10 øre 1925-26-41-47, 25 øre 1943 1+   55 10 
65 Sverige 5 øre 1887-1905 vk   50 45 
----------          
66 Sverige 5 øre 1891 1+ 20 110 70 
67 Sverige 2 øre 1901-02 1+   60
68 Sverige 2 øre 1901(ir)-02 1+   50
69 Sverige 2 øre 1902-05(ir) 1+   50
70 Sverige 2 øre 1904 1+   50 25 
---------            
71 Danmark Sverigsmedalje 1976    bronze 01 140 1000
72 Danmark Knud Rasmussenmedalje 1979  bronze 0 160 1200
73 DVI 2 skilling 1837   type 2 1(+) 140 400 160 
74 DVI 2 skilling 1848  KM19   hak 1(+) 90 275 90 
75 DVI 10 cent 1859 1 30 150 50 
----------          
76 DVI 10 skilling 1840 1 90 275 90 
77 DVI 3 cent 1859 1 20 100 20 
78 DVI 5 cent 1859 1   80 10 
79 DVI 5 cent 1859 1++ 125 325 125 
80 DVI 1 cent 1859 1+ 70 225 70