Nr. Land/lokation Beskrivelse Kvalitet Min. Kat. Pris.
1 Danmark 200 kr. 1997 jub. 0 225 375  0
2 Danmark 200 kr. 2000 jub. 0 225 350 225 
3 litteratur 3 danske møntbørger 1+ 20   20 
4 Danmark 20 kr 2013  4 stk videnskabsmønter 0 100 160
5 Danmark 20 kr. 2013 Rømer,Bohr og Brahe 3 stk. 0 70 120
-----------          
6 Danmark 10 øre 1912 1+   70
7 Danmark 10 øre 1907-19-21 vk   100
8 Danmark 25 øre 1894  ridser 1 20 140 20 
9 Danmark 2 kr. 1925 1(+)   125
10 Danmark 2 kr. 1936 1(+)   130
-----------          
11 Danmark 1 kr. 1947-52 01   100 10 
12 Danmark 1 kr. 1954-57 01 50 350 50 
13 Grønland Det danske hotel Sdr. Strømfjord  "morgen" 0 80 300 80 
14 litteratur Modern World coins 1850 - 1950      
15 litteratur Danske mønter  Peter Flensborg      
----------          
16 Danmark stafetmedalje 1926 KOH 01     25 
17 Danmark Den Nordiske kunst og industri medalje 1872 1     60 
18 Danmark Landbofor. I Sjællands Stift 1880 - 1905 1     40 
19 Danmark Den nordiske industri og landbrugsudstil. 1888 01     90 
20 Danmark 1 kr. 1935 1(+) 200 700
-----------          
21 Danmark 2 kr. 1915 1++ 100 375
22 Danmark 2 kr. 1915   plet 1+ 50 200 50 
23 Danmark 2 kr. 1915 1+ 60 250 60 
24 Danmark ½ skilling 1719 1 120 350 140 
25 Danmark 1 øre 1879 1(+) 180 450
-----------          
26 Norden Medaljer 2xnordisk Fauna (lunde/moskusokse) 0     45 
27 Danmark Medalje Dwight D Eisenhower 0     40 
28 Danmark Medalje Erwin Rommel 0     70 
29 Danmark 1 skilling 1860 1+   75 20 
30 Sverige 2 kr. 1945 TS 01   70 60 
-----------          
31 Schweitz 5,10,20 rappen, 1,2 francs  10 stk. 1+ 20 150 35 
32 Danmark 25 øre 1925 ks, ½ kr. 1924 1+ 30 165
33 Danmark 1 kr. 1947, 2 kr. 1958 01   60 25 
34 Danmark 1 kr. 1942-48, 2,5 øre 1941 vk   90
35 Danmark 25 øre 1905 1   90 10 
----------          
36 Danmark 10 øre 1918-20, 2 øre 1918j 1+/0 30 150 30 
37 Danmark 2 kr. 1947-55 1+   115
38 Danmark 5 kr. seddel 1958  B8 0 80 250 140 
39 Dan/Isl. 4 sedler vk   50 45 
40 Danmark 10 kr. seddel 1975 A7 0 20 85 25 
-----------          
41 Danmark 1 øre 1891-1904-07-10-12 1 - 1+   165 10 
42 Danmark 1 skilling 1818 1   125 35 
43 Danmark 1 øre 1874 1   70 10 
44 Danmark 1 øre 1883 1(+)   125 10 
45 Danmark 2 øre 1874-75 1   80 60 
----------          
46 USA 2 cent 1909, 5 cent 1922 1 20 200 20 
47 USA ½ dime 1871 1   125 20 
48 USA 1 quater 1903 1   110 30 
49 USA 1 quarter 1939-40-41-42 vk   85 50 
50 Sydafrika 1 rand 1941-77, 2½ shilling 1+   100 25 
-----------          
             
             
51 Danmark 2 kr. 1876 1 30 200 40 
52 Danmark 2 kr. 1925-26-48-48 vk   120 10 
53 England 34 stk. bl. Mønter, flere gangbare vk   100 25 
54 USA Sedler 1-2-4 $ vk 20 100 25 
55 Danmark Afkrydsningslister 1980-98-2003-09 1+   75
-----------          
56 Danmark 1 kr. 1916 1+   125 30 
57 Danmark 1 kr. 1925- - 1958  10 stk. vk   100 10 
58 Danmark 1 kr. og 2 kr. 1925 - 1960  10 stk. vk 15 100 25 
59 Danmark 2 kr. 1925 - 1960  10 stk. vk 20 100 25 
60 Danmark 2 kr. 1925 - 1960  10 stk. vk 20 100 30 
-----------          
61 Danmark 1 kr. 1925 - 1959  10 stk. vk   100 30 
62 Danmark 2 kr. 1916 1+ 30 150 40 
63 Danmark 5 kr. 1960 jub. 1+   85 30 
64 Danmark 10 kr. 1967 jub. 01 30 125 40 
65 Danmark 25 øre 1913-19 1   75 10 
----------          
66 Danmark 25 øre 1922 1+ 150 400 225 
67 Danmark 25 øre 1920-21-24-34 vk   100 10 
68 Danmark 25 øre 1907-21-24-26 1+/1 20 175 20 
69 Danmark medalje Chr. X 25 års jub.  vh       25 
70 Norge 1 kroner   vk   100 10 
----------            
71 Norge 1 kroner   vk   100 10 
72 Danmark Hækkerupsæt + Konstantin Mindedukat 0 60  
73 Danmark Hækkerupsæt + Magrethe d. 2 Mindedukat 0 60   60 
74 Danmark Frederik d. IX Mindedukat 3,59 g. guld proff 450   650 
75 Indonesien 5000 rupaih 1974  Sølv proff 20 100 50 
-----------          
76 Danmark 2 kr. 1930 jub. 01 30 100 40 
77 Danmark 2 kr. 1930 jub. 1+ 25 75 35 
78 Tyskland 50 pf., 2 mark, 5 mark vk 20 100 60 
79 Norge 25 øre   9 stk. vk   80 30 
80 Scandinavien Bl. Lot vk     10 
------------          
81 Sverige ½ skill. 1800, 1/8 rigsdaler 1833 vk 20 100 40 
82 Norge 2 kr. 1914 1 200 500 450 
83 Norge 2 kr. 1892  1 500 1400 750 
84 Danmark 5 øre 1907-20 vk 20 110 35 
85 USA 1 dollar 1923 + 2 mønter 1+ 30 150 80 
----------          
86 Danmark 2 rigsbankskilling 1818 1(-)   150
87 Danmark 2 kr. 1916 1+ 30 150 30 
88 Danmark Værdimærke 50 øre 1+   50 25 
89 Danmark Lykkepose vk     10 
90 Danmark Lykkepose vk     10 
-----------          
91 Tyskland Lykkepose vk     20 
92 Danmark Erik Klipping penning  MB145 1 600 2000 800 
93 Danmark 8 skilling 1701 1 125 300 125 
94 Danmark 1 skilling 1735 1 125 300 220 
95 Danmark ½ skilling 1719 1 125 350 245 
             
96 Danmark 1 skilling 1812 1   60 10 
97 Norge 1 skilling 1650 1 400 1000 500 
98 Norge 2 skilling 1690 1 350 1000 550 
99 Danmark 1 skilling 1771   s. 2.1 1   100 10 
100 England penney ca.1307 Edw. D. 2  London 1- 30 200